Priser för Reklamröst

Röstinspelning för:

TV- och Radioreklam, webbannonser och bioreklam. Användningstid: 12 månader i avtalat media. Priser exkl moms.

Exponering                                          SEK

Radio, regional exponering.               1000

Radio, nationell exponering.              2500

TV, regional exponering.                     1500

TV, nationell exponering.                    3500

Bio, regional exponering.                    1800

Bio, nationell exponering.                   3500

Internet, nationell marknad.               2000

Internet, regional marknad.                1200